รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AIDS update 2018และ การให้บริการ HIV/AIDS ที่มีภาวะตับอักเสบร่วมด้วย
วานนี้ (24/10/61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา      มหาวชิราลงกรณ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล            สรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AIDS update 2018 และ การให้บริการ HIV/AIDS ที่มีภาวะตับอักเสบร่วมด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล มีกลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ               เภสัชกรและผู้ดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อ จำนวน 200 คน  ซึ่งรูปแบบการประชุม        เป็นการบรรยายให้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแล         โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด