รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
ทีมสหวิชาชีพศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์       ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนจากโรงพยาบาลต้นแบบ สามารถนำความรู้แนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความชัดเจน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด