รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อสุขภาพ Sunpasit Bike Rally 2018
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอาง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อสุขภาพ Sunpasit Bike Rally 2018 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเครือข่ายชมรมจักรยานในจังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมประกอบด้วยการปั่นจักรยานร่วมกันโดยเริ่มจากสวนสัตว์อุบลราชธานีไปยังสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ปั่นชมพันธุ์ไม้หายากและกลับมาสิ้นสุดที่สวนสัตว์รวมระยะทางประมาณ15 กิโลเมตร จากนั้นจะมีการแข่งขันแรลลี่จักรยาน โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 20 ทีมแบ่งฐานกิจกรรมแรลลี่ออกเป็น 5 ฐาน  เน้นในเรื่องของสุขภาพและการดูแลสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสถานที่จากนายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี  หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ชมรมจักรยานเสือซิงซิง เทศบาลนครอุบลราชธานีในการประสานงานกับเครือข่ายชมรมจักรยานในจังหวัด งบประมาณและวิทยากรประจำฐานจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  และความร่วมมือจากเครือข่ายชมรมจักรยานทุกชมรม เมื่อวันที่ 26  สิงหาคม  2561 ณ  สวนสัตว์อุบลราชธานี ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ราตรี บุญชู,เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด