ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 7/2561
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีกิจกรรม ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงมาร์ชสรรพสิทธิ์ แสดงความชื่นชมและยินดีในโอกาสที่องค์การพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ผ่านประเมินการประกันคุณภาพพยาบาลระดับ 3(QA) จากสำนักการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 30 ปี พ.ศ.2561 ซึ่งนางสาวพัชนีทองประเสริฐ หัวหน้าพยาบาล ได้รับโล่ห์ จากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบใบประกาศนียบัตรจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ระดับประเทศ)ให้กับกลุ่มงานเภสัชกรรม ในโอกาสที่ได้การรับรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือด หลังจากนั้นก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลตามวาระต่างๆ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์  ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด