ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10 เป็นประธาน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร  เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 29 -31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเนอรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ วิชิราภรณ์ สายพิมพ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด