ก.ภารกิจด้านการพยาบาล รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดนำเสนอผลงานทางวิชาการ Healthy Workplaces Green & Clean Hospital
นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Healthy Workplaces  Green & Clean Hospital      กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การมีความกตัญญูต่อตนเอง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561    ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร  50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด