ผอ.รพ.เข้าร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10 ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด