รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประชุมสัมมนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น
วันนี้ (21/9/61) ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอล โรงแรมเนวด้าแกรนด์  นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจระหว่างประเทศระดับท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีให้มีศักยภาพ โดยบูรณาการการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในการส่งเสริมความมั่นคงและเศรษฐกิจตามแนวชายแดน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด