รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดการตีตรา
นางสาวศศิธร ชำนาญผล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน    การพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อลดการ        ตีตรา และเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพ วันที่ 11 ตุลาคม 2561       ณ ห้องประชุมศูนย์องค์รวมอาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4  โรงพยาบาล      สรรพสิทธิประสงค์ โดยมีทีมวิทยากรร่วม ระหว่างศูนย์องค์รวมและกลุ่มงานสุขศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม กว่า 100 คน ข่าว/ภาพ สูติ ปัจฉาภาพ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด