รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาล ปี 2561
          เมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณนายแพทย์ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ รองผู้อำนวยกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพให้การกล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลฯ ในโอกาสที่คณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาล ปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ซึ่งมี อาจารย์ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นประธานนำคณะเดินทางมาเพื่อรับฟังนโยบายการทำงานระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมประเมินเพิ่มเติมจากที่ นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจเด็ก และนางชุติมา สุทธิประภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล   ได้ร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่บ้านด้วยผลงานคุณภาพ Home Ventilator Care Team” ในงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาล ปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมอุสาหกรรม ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนไปนำเสนอผลงานนานาชาติ ระดับประเทศต่อไป โดยมีทีมสหวิชาชีพ Home Ventilator ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / เสฐียรพงษ์ มณีขาว,อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด