รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ให้การกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก นำโดยดร.กาญจนา จันทร์ไทย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล      อ.อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี และ ดร.พัชรี เนียมศรี ในโอกาสเดินทางมาประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 โดยผลจากการประเมินในครั้งนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผ่านการประเมินระดับ 3 ถือเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจตลอดจนความสามัคคี ของคณะผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลในการผลักดันคุณภาพมุ่งสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด