รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต(กรณีผู้ป่วยเด็ก)
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต(กรณีผู้ป่วยเด็ก) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์ ประธานคณะทำงาน รศ.พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ กรรมการ ศ.นพ.สุรเดช หงส์อินทร์ กรรมการ และ พ.อ.รศ.นพ.รชต ลำกูล กรรมการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด