รพ.สรรพสิทธิประสงค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน และ นักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยเมโอ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปันซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานด้านสุขภาพและโรคเอดส์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและนักศึกษาพยาบาลจากมหาลัยวิทยาลัยเมโอ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเพื่อทัศนศึกษาดูงานระบบ บริการของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  ในการให้บริการการรักษา และเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตคนอีสานในพื้นที่ชนบทประเทศไทย ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐานและโรคเอดส์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 7 กันยายน2561 ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด