ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบใบประกาศประกาศนโยบายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบใบประกาศในโอกาสที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ประกาศนโยบายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) และ 16 องค์กรเครือข่าย โดยมีนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรี  ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบ  ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ“วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety)” และ“วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety)” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ห้องประชุมเมืองทองธานี ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ พิมลพันธ์ เจริญศรี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด