รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมผู้บริหารพบบุคลากรโรงพยาบาลฯ
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นำคณะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ร่วมถ่ายทอดนโยบาย เพื่อดำเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันในองค์กรตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 600-800 คน มีบุคลากรทุกระดับเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์/เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด