รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Clinical Pallitive Care Community Nurse) จำนวน 6 คน ซึ่งมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2561  โดยจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎีระยะเวลา 1 สัปดาห์และภาคปฏิบัติอีก 3 สัปดาห์ ถือเป็นความร่วมมือของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพที่ให้การดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองในระดับโรงพยาบาลชุมชนและพัฒนาเครือข่ายดูแลแบบประคับประคองให้เกิดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลแม่ข่ายจนถึงการดูแลในชุมชนในแหล่งฝึกที่เลือกสรรคือโรงพยาบาลจังหวัดเป็นแม่ข่ายและมีแพทย์พยาบาลผ่านการอบรมด้าน PC และทำงานเต็มเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสนิมสนมคุ้นเคยสร้างเครือข่ายที่สามารถสื่อสารติดต่อกันได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หองประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ข่าว /สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด