รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันได้ยินโลก “World Hearing Day” ประจำปี 2561
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีสำอางค์  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันได้ยินโลก “World Hearing Day” ประจำปี 2561  ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี วันได้ยินโลก “World Hearing Day” โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับราชวิทยาลัย โสต สอ นาสิก แห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “ลดความดัน ลดหูหนวก” เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของเสียงในชีวิตประจำวัน ที่อาจเกิดผลเสียต่อหูชั้นในในระยะยาว รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนได้รับทราบถึงภาวะหูเสื่อมจากสาเหตุต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกัน รักษาเพื่อไม่ให้เกิดความพิการทางการได้ยิน ทั้งนี้จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดเสียงที่ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพการได้ยิน เช่น เสียงดังในที่ทำงาน เสียงกิจกรรมงานต่างๆ หรืองานรื่นเริง เป็นต้น รวมถึงการวิวัฒนาการความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีการใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เช่นการใช้หูฟัง การใช้บลูทูธ ซึ่งเหล่านี้ ต่อให้เกิดผลเสียต่อประสาทหูในระยะยาวได้ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ มีบริการตรวจร่างกายด้านหู และมีการตรวจการได้ยินด้วยแอพพลิเคชั่นด้วยตนเอง และมีกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลอีกมากมายโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของโรงพยาบาลฯและประชาชนทั่วไป เมื่อ 2 มีนาคม 2561 ณ  บริเวณพลับพลาเรือนไทย ข่าว /สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด