สำนักงานสาธารณสุขอุบลฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ปรึกษาหารือส่งต่อการรักษาผู้ป่วยร่วมกับคณะผู้บริหารด้านสาธารณสุขแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
                   7 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม พร้อมด้วย นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และทีมสหวิชาชีพ ร่วมปรึกษาหารือในการส่งต่อการรักษาผู้ป่วย เด็กหญิงลินลี่ คูณทวีไช ราษฎรบ้านโนนแดงใต้ (หน่วย 04) เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งรับการรักษาที่หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม PCICU  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  จนถึงปัจจุบัน แพทย์วินิจฉัยว่า มีความผิดปกติในสมอง มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา  ในการปรึกษาหารือได้มีการประสานงานโดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ท่าน สุพัน พูนสะหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก ท่านดร.คิดสะแหวง  สีสุลาด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงจำปาสัก และนางสาววนิดา บุญยะแสง รองบริหารแขนงจำปาสัก พร้อมด้วย ทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลแขวงจำปาสักและทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสุขุมา เข้าร่วมปรึกษาหารือในครั้งนี้ โดยช่วงบ่ายทีมงานได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ถือเป็นการส่งต่อการรักษาตามโครงการบริบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจที่บ้าน(Home Ventilator) โดยนายแพทย์เพียรศักด์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ ได้จัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย และทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ร่วมกันประเมินความพร้อมก่อนกลับบ้านโดยผู้ดูแลหลัก และ มารดา ได้รับการฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของโครงการฯ  ทั้งนี้ บิดา แจ้งว่า ได้ปรับปรุงสภาพบ้านให้เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครอบครัวมีความสมัครใจและพร้อมที่จะนำผู้ป่วยไปดูแลที่บ้าน ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการส่งต่อการรักษาในผู้ป่วยดังกล่าว   การดำเนินงานโครงการเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน ได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นแบบการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว ให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย และการจัดการในรูปแบบ  กาย-จิต-สังคม ซึ่งได้ส่งผู้ป่วยกลับบ้านร่วมกันในรูปแบบของเครือข่าย Home Ventilator จำนวน 5 ราย  ได้แก่ รพ.สุรินทร์,รพ.อำนาจเจริญ, รพ.คำชะอี : รพ.มุกดาหาร, รพ.เกษตรวิสัย : รพ.ร้อยเอ็ด, รพ.กันทรลักษ์ : รพ.ศรีสะเกษ       ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการสาธารณสุขแขวงจำปาสักจำนวน 2 รุ่น โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นสถานที่อบรมและฝึกปฏิบัติจริง ก่อนที่จะมีการส่งต่อผู้ป่วยกลับบ้านในช่วงต้นเดือนเมษายน 2561 ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว "ลิลลี่..สาวน้อยมหัศจรรย์" ผู้จุดประกายแห่ง ศรัทธา..ความรัก..ความหวัง..สู่การ "ต่อลมหายใจ" ที่ไร้พรมแดน... ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ,สุขสำราญ อินทสรณ์  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด