รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพคนพิการทางการ
               นายแพทย์จิรวัฒน์ รากวงศ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการ  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในระดับเขตสุขภาพ ได้แก่ อาสาสมัคร จิตอาสา และผู้ดูแลสุขภาพคนพิการ ในการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมทั้งเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดความพิการซ้ำซ้อนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงและคนพิการทุกประเภท โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันสิรินธร    เพื่อพัฒนาฟื้นฟูสมรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย สหวิชาชีพทางการแพทย์และบุคลากรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 25 คน  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว /ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด