ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายพิเศษ“ทิศทางและนโยบายสุขภาพในปัจจุบัน”
               นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางและนโยบายสุขภาพในปัจจุบัน” พร้อมด้วยนางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล บรรยายในหัวข้อ “การัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศ” ในโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและความรู้สึกในคุณค่าแห่งวิชาชีพพยาบาลให้มีความตั้งใจจริงที่จะยึดมั่นต่อคำปฏิญาณตน พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือเตือนใจให้ระลึกถึงบทบาทหน้าที่ของตนและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม 52.311 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพตึก 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด