ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบสัมฤทธิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยผ่าตัด
               นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบสัมฤทธิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยผ่าตัด ซึ่งได้มีการจัดการอบรมระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2561 – วันที่ 12 มกราคม 2561 โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถอธิบายหลักการและวิธีการจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการมีส่วนร่วมผู้เรียนในหน่วยบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเฉพาะทางได้ มีการวางแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยผ่าตัดโดยประยุกต์แนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ในวงจรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสาธิตวิธีการจัดการสอนวิธีต่างๆแก่ผู้เข้ารับการอบรมในหน่วยการฝึกปฏิบัติพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยรวมทั้งอธิบายวิธีประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยผ่าตัดและปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงได้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด