รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุม Cornea Refractive Sergery Thailand (CRST) สัญจร 2018
                นายแพทย์ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุม Cornea Refractive Sergery Thailand (CRST) สัญจร 2018 “Practical Guide To Corneal Disease Mangement” ซึ่งจัดโดยชมรมจักษุแพทย์ด้านกระจกตา ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาปฏิบัติงานอยู่ ทำให้มีภาระหน้าที่ในการรับดูแลผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจาก 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 คือ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ดังนั้นการจัดประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยให้ทันต่อความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยทางโรคตาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด