รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมปรึกษาความร่วมมือส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับ ผอ.วิทยาลัยสาธารณสุข สปป.ลาว
              นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยระบบหายใจเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และทีมสหวิชาชีพ Home ventilator โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ประชุมปรึกษาหารือการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน (Home Ventilator) ร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ โดยการประสานงานจากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ดูแลผู้ป่วยจากแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อายุ 4 ปี วินิจฉัยโรค Meningoencephalitis with Pneumonia มีปัญหา Ventilator dependent มาเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือนแล้ว โดยวางแผนร่วมกันในการจัดประชุมวิชาการให้กับคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรื่องการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ  ที่บ้าน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ช่วงปลายเดือนมกราคม 2561 และรับการฝึก ปฏิบัติ/ดูงาน ณ ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ก่อนส่งผู้ป่วยกลับ ไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป นับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งต่อการรักษาผู้ป่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และปลอดภัยให้ได้มากที่สุด เมื่อวันที่ 12 มกรามคม 2561 ณ ห้องประชุม หน่วยระบบทางเดินหายใจในเด็ก ข่าว / วีระนุช มยุเรศ ภาพ / เสฐียรพงษ์ มณีขาว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด