รพ.สรรพสิทธิประสงค์ “เปิดศูนย์การเรียนรู้และประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล”และ“ศูนย์สำรองเตียงและเครื่องมือแพทย์”
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิด“เปิดศูนย์การเรียนรู้และประเมินสมรรถนะปฏิบัติการพยาบาล”และ“ศูนย์สำรองเตียงและเครื่องมือแพทย์” เพื่อให้พยาบาลทุกคนมีสมรรถนะที่ดีในการดูแลผู้ป่วย ตามวิสัยทัศน์กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล คือ “องค์กรเป็นเลิศ เกิดการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล” และเป็นการตอบสนองวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลในการเป็น “สถาบันการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศที่ได้มาตรฐานสากล” รวมทั้งเป็นการบริหารจัดการเตียงพร้อมด้วยครุภัณฑ์ให้มีใช้สอยอย่างเพียงพอ คุ้มค่า คุ้มทุน ตลอดจนการบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด