รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยหลัก 3 อ.2ส. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เมื่อวัน 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณภาพ สุริโย กิ่งมาลา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด