ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เปิดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ
            นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ เพื่อและเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะของพยาบาลในการประเมินอาการ ตัดสินใจช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ พยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่10 และพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม 51 คน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้จัดเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนัก โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ทั้งแพทย์ พยาบาล อาจารย์พยาบาล จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด