รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเยี่ยมเสริมพลัง โครงการสืบสานพระราชปณิธานโครงการสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
               นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมเยี่ยมเสริมพลัง โครงการสืบสานพระราชปณิธานโครงการสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน การจัดการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการนำไปใช้ตามจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความคลอบคลุมของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม ให้กับสตรีทั่วประเทศ การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นความหวัง ที่จะเป็นการเรียนรู้ ความก้าวหน้ารับฟังข้อเสนอแนะ จาก 7 จังหวัดนำร่อง และเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับ 13 จังหวัด นอกพื้นที่ในการดำเนินงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 60 คน ระยะเวลาการประชุม จำนวน 1 วัน  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์   ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด