รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.มหาราชนครราชสีมา
แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ  รองผู้อำนวยการด้านการคลังและประกันสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและสัมมนาพัฒนาศักยภาพบริการประกันสังคม ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการแก้ปัญหางานประกันสังคมรวมทั้งเพิ่มพูนทักษะบุคลากร โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล โดยมีหน่วยงานที่ศึกษาดูงานคือ งานสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานประกันสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานเวชระเบียน งานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวม 42 คน  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด