กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day) จุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ล้างมือถูกวิธี 7 ขั้นตอน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริเวณหน้าคลินิกผู้ป่
กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก (Global Handwashing Day) จุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ล้างมือถูกวิธี 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 บริเวณหน้าคลินิกผู้ป่วยโรคไต ลานหน้าตึกอายุรกรรมและบริเวณลานบุษบัน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด