รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการนำเสนอกลุ่มภารกิจด้านการเงินการคลัง
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับฟังการเสนอ     การบริหารการทำงานกลุ่มภารกิจด้านการเงินการคลัง ประกอบด้วย ศูนย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า,            ฝ่ายสวัสดิการสังคม,ศูนย์ประกันสังคมและพรบ.รถ,ศูนย์จำหน่ายเงินสด โดยมีแพทย์หญิงกนกวรรณ  มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการเงินการคลังเป็นผู้นำเสนอ  เพื่อติดตามรับฟังข้อเสนอแนะการทำงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบให้เกิดการบริหารจัดการที่รวดเร็วและทันท่วงทีต่อระบบการให้บริการของโรงพยาบาลฯ โดยช่วงเช้าเป็นการนำเสนอการดำเนินงานและช่วงบ่ายลงพื้นที่หน่วยงาน เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด