โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาพยาบาล
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยส่าหรี มิวเทียร่า ประเทศอินโดนิเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560ข่าว : บุญญฤทธิ์  สิงห์เรืองภาพ : อนุสรณ์  แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด