รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดการอบรม“โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชบำบัดวิกฤตในเด็กและทารกแรกเกิด ครั้งที่1”
              นายแพทย์ชาญศักดิ์ จึงมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านการบริการและวิชาการ  เป็นประธานเปิดการอบรม“โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเวชบำบัดวิกฤตในเด็กและทารกแรกเกิด ครั้งที่1”  (Pediatrics  Day1 :Common Problem and Pitfall on Pediatric Practice) เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่10 ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะ    พัฒนาศักยภาพการรักษาและการพยาบาลทารกแรกเกิดและกุมารเวชกรรม เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมคือแพทย์ พยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 250 คน  โดยจัดการประชุมในวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560                 รวมระยะเวลา  2  วัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีการบรรยายวิชาการโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  และพยาบาล จากกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด