ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “สรุปบทเรียนจากการประชุมและแผนพัฒนาคุณภาพ”
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สรุปบทเรียนจากการประชุมและแผนพัฒนาคุณภาพ” ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2561 “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกับ HA  ฉบับใหม่ ” ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เพื่อให้กระบวนการคุณภาพดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ  และมีทักษะในการใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพกับมาตรฐาน HA ฉบับใหม่  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพที่ทีมงานต่าง ๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานมาโดยตลอด  อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด