รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลการพยาบาล รุ่นที่ 9
           นายแพทย์ศรัณย์ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านบริการและวิชาการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลการพยาบาล “ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ”รุ่นที่ 9 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นและระดับกลาง ให้เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ข่าว/สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ/ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด