รพ.สรรพสิทธิประสงค์จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง ในโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังในโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10 และเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวให้สามารถดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจณะวาณิชย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร กายภาพบำบัด นักโภชนาการ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ จำนวน 250 คน ร่วมประชุมครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยศูนย์โรคหัวใจและกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว/สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ/ศักดา ยอดสิงห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด