รพ. สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมงานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลฯคนมีธรรม ครั้งที่ 9” ประจำปี 2560
นางสาวพัชนี ทองประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและนางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาลร่วมงานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลฯ คนมีธรรม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่และมั่นคงตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 -3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้จัดกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรม อาทิเช่น การเรียนรู้จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร นิทรรศการงานของพ่อ การเรียนรู้เรื่องข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรมและสาธิตการละเล่นพื้นบ้านของนักเรียน การแสดงของศิลปินพื้นบ้านและการแข่งขันต่างๆ โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลตลอดจนผู้รับบริการของโรงพยาบาลฯ ได้รวบรวมปัจจัยเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 89,849 บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ข่าว/ภาพงานประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด