รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับคณะผู้อบรมหลักสูตรHA:การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน
วันนี้ (16 พ.ย.60) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  นายแพทย์วีระ มหาวนากูล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรHA:การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในโอกาสที่ทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.)กำหนดให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีทีมวิทยากรพี่เลี้ยง จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พาทีมผู้ฝึกเยี่ยมลงหน่วยงานต่างๆ ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด