โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2560 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารวัสดุรีไซเคิล วัดสารพัฒนึก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจากนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม นายแพทย์เด่นชัย ตั้งมโนกุล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมต่อประธาน จากนั้น นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานพร้อมกับให้ความรู้ในการดูและป้องกันโรคเบาหวาน โดยในงานมีกิจกรรม คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง หาค่าดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดหาค่าระดับน้ำตาล บรรยายเรื่องปัจจัยการเกิดโรคเบาหวาน ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ธนาคารวัสดุรีไซเคิล วัดสารพัฒนึก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ข่าว/ภาพ:เสฐียรพงษ์ มณีขาว พกส.กลุ่มงานสุขศึกษา)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด