ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
8    2566
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
0102
03
  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินสถานพยาบาลในดวงใจ

  08:00 น.-16:30 น.
  ตรวจรับการประเมิน Green & Clean Ho

04
  08:30 น.-16:30 น.
 การเตรียมการดูงานตัวแทนสร้างสุข

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ย

05
06
07
  08:30 น.-16:30 น.
 การขอใช้ยา

08
  08:00 น.-04:00 น.
 ประชุมโรงพยาบาลสามพี่น้อง

  08:00 น.-04:00 น.
 ประชุมโรงพยาบาลสามพี่น้อง

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการการจัดงาน คอนเสริต

09
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภ

10
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมบริจาคโลหิตวันแม่แห่งชาติ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาล 4พี่ น้อง

  08:30 น.-16:30 น.
 การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู

11
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมบริจาคโลหิตวันแม่แห่งชาติ

  13:00 น.-16:00 น.
 บรรยายธรรม

  08:30 น.-16:30 น.
 การจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู

12
13
14
  08:30 น.-16:30 น.
 อบรมโปรแกรมการสร้างสุขด้วยสติ (Mind

15
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุม ESB รุ่นที่ 1

  08:00 น.-16:00 น.
 การอ่านและแปรผล EKGสำหรับพยาบาล

16
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุม ESB รุ่นที่ 2

  08:00 น.-16:00 น.
 การอ่านและแปรผล EKGสำหรับพยาบาล

  11:00 น.-14:00 น.
 ประชุมวิชาการโรคติดเชื้อ

17
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการอบรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่

  08:00 น.-16:00 น.
 การอ่านและแปรผล EKGสำหรับพยาบาล

18
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการอบรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมท่องจักรวาลงานเอนโดหลากมิติ

  12:00 น.-15:30 น.
 บรรยายวิชาการโรคข้อ

19
20
21
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ (ไกล่เกลี่ย)

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุม ESB รุ่นที่ 3

22
  08:00 น.-16:00 น.
 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ (ไกล่เกลี่ย)

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุม ESB รุ่นที่ 4

23
  08:30 น.-16:30 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจั

  14:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการการจัดงาน คอนเสริต

24
  08:30 น.-16:30 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจั

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจากการการบำบัดด

25
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมบำบัด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจากการการบำบัดด

26
  08:00 น.-12:00 น.
 ประชุมโครงการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

27
28
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม ODS/MIS

  08:00 น.-00:00 น.
 จริยธรรม BABI

29
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเครื่องมือแพทย์

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม ODS/MIS

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมติดเชื้อในกระเเสเลือดใน ortho

30
  08:30 น.-16:30 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิเทศทา

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม ODS/MIS

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเครื่องมือแพทย์

31
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973