เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 1

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 2

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 3

ดาวน์โหลดเอกสาร
ห้องประชุม 4
ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
24    2566
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  13:00 น.-16:00 น.
 บรรยายธรรม

  02:00 น.-16:30 น.
 คัดกรองทารกแรกเกิด newborn

02
03
  08:00 น.-16:00 น.
 การเขียนแบบประเมินค่างานวิชาชีพ

04
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการอยุรศาสตร์ประจำปี 2566

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการอยุรศาสตร์ประจำปี 2566

  08:30 น.-16:30 น.
 สอน Echo แพทย์ พยาบาลและผู้สนใจ

05
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการอยุรศาสตร์ประจำปี 2566

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการอยุรศาสตร์ประจำปี 2566

  08:00 น.-16:00 น.
 CHRO เขต 10

06
  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง

  08:00 น.-16:00 น.
 การจัดการผลลัพทธ์ทางการพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 CHRO เขต 10

07
  08:00 น.-16:00 น.
 พัฒนาผู้นำทางการพยาบาล

08
  08:00 น.-16:00 น.
 พัฒนาผู้นำทางการพยาบาล

09
10
11
  08:00 น.-16:30 น.
 การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล Nursin

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุม residency

12
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอโครงการ CNPG

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมทีม ert โรงพยาบาล

13
  08:00 น.-16:00 น.
 นำเสนอโครงการ CNPG

  08:00 น.-16:00 น.
 การอบรมฟื้นฟูทักษะการให้คำปรึกษา

14
  08:00 น.-16:30 น.
 การจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล Nursin

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยกระดูกเบ

15
  08:00 น.-16:30 น.
 แถลงข่าว TAVI

  08:00 น.-16:00 น.
 การอบรมฟื้นฟูทักษะการให้คำปรึกษา

  08:00 น.-16:00 น.
 conference TAVI

16
17
18
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

19
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

20
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

21
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการธนาคารเลือด

  12:00 น.-13:30 น.
 ประชุมวิชาการ

22
  08:00 น.-16:00 น.
 วันมหิดล

  08:00 น.-16:30 น.
 อบรมข้าราชการที่ดี

  11:00 น.-16:30 น.
 มุทิตาจิต ER

23
24
25
  08:00 น.-16:00 น.
 รับใบประกาศวิสัญญี

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมเจรจาไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ปัจฉิมโอวาท กลุ่มภารกิจด้านการพยาบา

  08:00 น.-16:00 น.
  ประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ย

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

27
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมหลักสูตรข้าราชการที่ดี

  08:30 น.-16:30 น.
 จัดงานเกษียณข้าราชการ

28
  08:30 น.-16:30 น.
 จัดงานเกษียณข้าราชการ

29
  08:30 น.-16:30 น.
 จัดงานเกษียณข้าราชการ

30

การจองล่าสุด

  26 มกราคม 2567
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมบันทึกสรุปเวชระเบียน

  25 มกราคม 2567
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมบันทึกสรุปเวชระเบียน

  24 มกราคม 2567
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมบันทึกสรุปเวชระเบียน

  23 มกราคม 2567
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมบันทึกสรุปเวชระเบียน

  26 มกราคม 2567
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมบันทึกสรุปเวชระเบียน

  25 มกราคม 2567
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมบันทึกสรุปเวชระเบียน

  24 มกราคม 2567
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมบันทึกสรุปเวชระเบียน

  23 มกราคม 2567
08:00:00 น. - 16:00:00 น.
ประชุมบันทึกสรุปเวชระเบียน

  10 ตุลาคม 2566
08:00:00 น. - 16:30:00 น.
SWOT รพ.เด็ก

  09 ตุลาคม 2566
08:00:00 น. - 16:30:00 น.
SWOT รพ.เด็ก


  • ลิงค์ต่างๆ
สถิติการเข้าชม
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด


ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556


จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973