นพ.ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.ขุขันธ์
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นพ.ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.ขุขันธ์ ซึ่งนำทีมโดยคุณวัลภา วิเศษสกล : หัวหน้าพยาบาล รพ.ขุขันธ์ และคณะ จำนวน 25 คน มาศึกษาดูงานการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ(ศบต.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานบริการสุขภาพชาวต่างชาติให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์สูงสุด