ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
24    2566
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:00 น.-12:00 น.
 อบรมหลักสูตรบริหารทางการพยาบาลยุคให

  08:00 น.-17:00 น.
 ติดตั้งโปรเจคเตอร์

02
  08:00 น.-16:00 น.
  การพัฒนาบริการห้องพิเศษเหนือความคา

  08:00 น.-16:00 น.
 โรคทางจิตเวชและยาเสพติดที่สำคัญและร

03
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาบริการห้องพิเศษเหนือความคาด

  13:00 น.-16:00 น.
 บรรยายธรรม

  08:00 น.-16:00 น.
 QA

040506
07
08
  13:00 น.-16:00 น.
 ผู้บริหารพบหัวหน้าพยาบาล

09
  08:00 น.-18:00 น.
 การจัดการผลรับทางการพยาบาล

10
11
  08:00 น.-16:00 น.
 วันพยาบาลสากล

12
  08:00 น.-16:00 น.
 วันพยาบาลสากล

13
14
15
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาCNPG

  08:00 น.-16:00 น.
 วิจัยเชิงคุณภาพ

  08:00 น.-17:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิการ การเก็บรวบรวมข้

16
  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก

  08:00 น.-16:00 น.
 วิจัยเชิงคุณภาพ

  08:00 น.-17:00 น.
 ประเมินคุณภาพ icu

17
  08:00 น.-16:30 น.
 คุณธรรมนำจิตอาสาสร้างคุณค่าบริการพย

  08:00 น.-16:30 น.
 คุณธรรมนำจิตอาสาสร้างคุณค่าบริการพย

18
  08:00 น.-16:30 น.
 คุณธรรมนำจิตอาสาสร้างคุณค่าบริการพย

  08:00 น.-16:30 น.
 คุณธรรมนำจิตอาสาสร้างคุณค่าบริการพย

  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิการ การเก็บรวบรวมข้

19
  08:00 น.-17:00 น.
  การพัฒนาCNPG

  08:00 น.-16:00 น.
 วิจัยเชิงคุณภาพ

  08:00 น.-17:30 น.
 การประชุมเชิงปฏิการ การเก็บรวบรวมข้

20
21
22
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม pediatrics day

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม pediatrics day

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม pediatrics day

23
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม pediatrics day

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม pediatrics day

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม pediatrics day

24
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมการประเมินเฝ้าระวังโรคโควิด

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์บริการ

25
  08:00 น.-16:00 น.
 การจัดการขยะ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมการประเมินเฝ้าระวังโรคโควิด

26
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาความรู้ทักษะเจ้าหน้าที่ เรื

27
28
29
  08:00 น.-16:00 น.
 การดูแลผู้ป่วย sepsis

  08:00 น.-16:00 น.
 mock serviilance

30
  08:00 น.-16:00 น.
 การดูแลผู้ป่วย sepsis

  08:30 น.-16:30 น.
 แผนนิเทศทางการพยาบาล

31
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ จังหวัดอ

  08:00 น.-16:00 น.
 แนวทางการดำเนินการดูแลผู้ป่วยสูงอาย

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973