ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายการ จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าห้อง CATH LAB ณ อาคารรักษาโรคระดับสูง ชั้น ๒ ตามแบบเลขที่ ๘๑/๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายการ จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าห้อง  CATH LAB  ณ  อาคารรักษาโรคระดับสูง ชั้น  ๒    ตามแบบเลขที่ ๘๑/๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล

16 กันยายน 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด