ประกาศเผยแพร่ราคากลางในงานจขัดซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่ราคากลางในงานจัดซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

14 เมษายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด