โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ระหว่างวันที่ 2- 20 มีนาคม 2563 (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

24 กุมภาพันธ์ 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด