ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒,๐๐๐ หลอด ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอ

ประกาศร่างการประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒,๐๐๐ หลอด ภายใต้โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่ประกาศ 4 ตุลาคม 2562 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 9 ตุลาคม 2562

04 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด