ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๘ รายการ เลขที่ B๑๘/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

     เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท

             ชุดที่ ๓ จำนวน ๘ รายการ เลขที่ B๑๘/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๘ รายการ เลขที่ B๑๘/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Entacapone 200 mg tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๘,๗๒๗,๓๔๘.๐๐

Glycerine 10 % Solution for Infusion, 500 ml

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๑,๕๓๓,๙๕๒.๐๐

Lamotrigine 50 mg tablet

บริษัท เมดไลน์ จำกัด

๖๙๐,๐๐๐.๐๐

Levetiracetam 500 mg Injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๒,๖๖๒,๓๗๔.๐๐

Levodopa 100 mg+Benserazide (HCl) 25 mg controlled release capsule

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๑,๐๙๒,๒๕๖.๐๐

Piribedil 50 mg sustained release tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๑,๗๗๑,๙๒๐.๐๐

Rotigotine 4 mg/24 hr transdermal patch

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๒,๗๙๓,๑๒๘.๐๐

Topiramate 50 mg Tab

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๕,๘๔๘,๖๒๐.๐๐

ประกาศ ณ วันที่๑๓ สิงหาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                  นายวิรุจ  วิชัยบุญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

13 สิงหาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด