ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ B๒๒/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ   

           เลขที่ B๒๒/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                                                                      ---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ B๒๒/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้พิจารณายกเลิกการประกวดราคา Imipenem 500 mg and Cilastatin 500 mg for injection เนื่องจากเสนอราคาเกินราคากลางของยา ตามประกาศราคากลางยาของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวามคม ๒๕๖๑

                                                       นายวิรุจ  วิชัยบุญ

                                       รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

                                              ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

26 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด