ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านเพื่อใช้ในงานซักฟอก จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านเพื่อใช้ในงานซักฟอก จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด