ประกาศโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ช่างไฟฟ้า)กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือก(กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)

04 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด